NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

80 drzew na 80-lecie szkoły

W ramach obchodów 80-lecia Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie zespół biologów i geografów w składzie: pani Anna Dudziak, Monika Jankowska, Dorota Lęgieć, Marta Drabik – Dąbrowska, Agnieszka Buda wraz z panią Wicedyrektor Agnieszką Wiśniewską dnia 23 października 2021 roku zasadził 80 dębów w Nadleśnictwie Świdnik, realizując szkolny projekt biologów80 drzew na 80-lecie szkoły.

Rozpoczętą współpracę z Nadleśnictwem Świdnik będziemy kontynuować w następnych latach celem wzmocnienia edukacji ekologicznej w szkołach oraz rozwijania postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne zawartych w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa.

Pomysłodawcą i koordynatorem projektu była pani Mariola Barańska.

Monika Jankowska- Przewodnicząca Zespołu Biologów, Geografów i EDB

80 drzew na 80-lecie szkoły
80 drzew na 80-lecie szkoły
80 drzew na 80-lecie szkoły
80 drzew na 80-lecie szkoły
80 drzew na 80-lecie szkoły
80 drzew na 80-lecie szkoły
80 drzew na 80-lecie szkoły
80 drzew na 80-lecie szkoły
80 drzew na 80-lecie szkoły

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025