NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE SREBRNA SZKOŁA 2021 FACEBOOK Aktywna Tablica Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin

Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina

„Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina”  w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 12.2 Kształcenie ogólne Nr projektu: RPLU.12.02.00-06-0205/16

Rozpoczynamy nabór na zajęcia

w ramach projektu
„Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina”  w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019

Każdy uczestnik może skorzystać z kilku form wsparcia.

Osoby zainteresowane wpisują się na listy u nauczycieli prowadzących zajęcia, a następnie zobowiązane są do pobrania formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji uczestnictwa w bibliotece-MCI u p. Katarzyny Słomki w godzinach 10.00-15.00

 

Program jest skierowany do uczniów
XII Liceum Ogólnokształcącego

Technikum Przemysłu Spożywczego

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 10/Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia

Więcej informacji o projekcie na stronach UM Lublin

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: