NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina

„Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina”  w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 12.2 Kształcenie ogólne Nr projektu: RPLU.12.02.00-06-0205/16

Rozpoczynamy nabór na zajęcia

w ramach projektu
„Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina”  w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019

Każdy uczestnik może skorzystać z kilku form wsparcia.

Osoby zainteresowane wpisują się na listy u nauczycieli prowadzących zajęcia, a następnie zobowiązane są do pobrania formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji uczestnictwa w bibliotece-MCI u p. Katarzyny Słomki w godzinach 10.00-15.00

 

Program jest skierowany do uczniów
XII Liceum Ogólnokształcącego

Technikum Przemysłu Spożywczego

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 10/Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia

Więcej informacji o projekcie na stronach UM Lublin

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025