NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Wyróżnieni przez Prezydenta Miasta Lublin

Wyróżnieni przez Prezydenta Miasta Lublin

13 czerwca 2019 r. w ramach "Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” w Zespole Szkół nr 5 w Lublinie, odbyło się spotkanie Pana Prezydenta Miasta Lublin z laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad, konkursów i turniejów uczniów szkół ponadgimnazjalnych naszego miasta  oraz z nauczycielami, którzy przygotowali swoich podopiecznych. Uczniowie otrzymali od Pana Prezydenta listy gratulacyjne i nagrody książkowe. Ponadto laureaci oraz finaliści, wyróżniający się w nauce otrzymali jednorazowe stypendia.

                  Nasza  Szkoła  uplasowała się na 7 miejscu wśród  wyróżnionych szkół.

Dyplom uznania  za szczególne osiągnięcia dydaktyczne w roku szkolnym 2018/2019 odebrała z rąk Zastępcy Pana Prezydenta- Pana Mariusza Banacha Pani Barbara Sieńko –Dyrektor Szkoły.

W spotkaniu wzięli udział:

- laureaci i finaliści z Technikum Przemysłu Spożywczego: Paweł Bednarczyk, Maria Dudkiewicz, Ewa Chabroszewska i Jolanta Wójtowicz,

-finaliści z Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia: Elwira Michałek, Agata Kuśmierz, Piotr Więckowski, Mateusz Kasperski i  Wiktor Ujma.

Paweł Bednarczyk za uzyskanie tytułu laureata otrzymał jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Lublin.

Nauczyciele, którzy przygotowali naszych uczniów do olimpiad i turniejów zawodowych: Pani Teodora Kosior, Pani Ewa Nieczypor, Pani Anna Szymańska, Pani Jolanta Łukasik i Pan Tomasz Machoń, otrzymali listy gratulacyjne.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Maria Wesołowska

kierownik szkolenia praktycznego

Wyróżnieni przez Prezydenta Miasta Lublin

 

 

 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024