NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Ta, co nie zginęła, wyrośnie z naszej krwi

Dnia 7.11.2018 r. odbyło się przedstawienie upamiętniające 100 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości - Ta co nie zginęła, wyrośnie z naszej krwi. Poezja Legionów Polskich.

Po przedstawieniu miała miejsce projekcja filmu dokumentalnego w rezyserii Leszka Wiśniewskiego pt.Polska Góra była ich redutą - Kostiuchnówka 1916.

Projekt przygotowała klasa 1ct.

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024