NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

159. rocznica wybuchu powstania styczniowego

159. rocznica wybuchu powstania styczniowego

Powstanie styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 roku w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 roku na Litwie, na mocy Manifestu wydanego w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Trwało do jesieni 1864 roku. Swoim, zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego, tj. Królestwo Polskie i ziemie zabrane. Było największym i najdłużej trwającym polskim powstaniem narodowym.

Walki żołnierza polskiego w powstaniu styczniowym zostały po 1990 r., upamiętnione na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie napisem na jednej z tablic, „NOC STYCZNIOWA 22/23 I 1863”.

Uchwałą z 3 sierpnia 2012 Senat RP zdecydował o ustanowieniu roku 2013 Rokiem Powstania Styczniowego.

Zapraszam do zapoznania się z prezentacją multimedialną dotyczącą powstania styczniowego wykonaną przez uczennicę klasy 3ctp Tch – Julię Danił.

159. rocznica wybuchu powstania styczniowego
159. rocznica wybuchu powstania styczniowego
159. rocznica wybuchu powstania styczniowego
159. rocznica wybuchu powstania styczniowego
159. rocznica wybuchu powstania styczniowego
159. rocznica wybuchu powstania styczniowego
159. rocznica wybuchu powstania styczniowego
159. rocznica wybuchu powstania styczniowego
159. rocznica wybuchu powstania styczniowego
159. rocznica wybuchu powstania styczniowego
159. rocznica wybuchu powstania styczniowego
159. rocznica wybuchu powstania styczniowego
159. rocznica wybuchu powstania styczniowego
159. rocznica wybuchu powstania styczniowego
159. rocznica wybuchu powstania styczniowego
159. rocznica wybuchu powstania styczniowego
159. rocznica wybuchu powstania styczniowego
159. rocznica wybuchu powstania styczniowego
159. rocznica wybuchu powstania styczniowego
159. rocznica wybuchu powstania styczniowego
159. rocznica wybuchu powstania styczniowego

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025