NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Informacja GIS w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego

Jak myć ręce

Informujemy, że w związku z przypadkami zakażenia koronawirusem na terenie Europy, na stronie www Kuratorium Oświaty w Lublinie zamieszczono informacje GIS w sprawie bezpieczeństwa zdrowotnego, jak też adresy stron, na których dostępne są informacje o koronawirusie.

https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=10444

Informacja GIS w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025