NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Nasze sukcesy

Złota Szkoła 2024

Złota Szkoła 2024
Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła (Technikum Chemiczne) po raz kolejny znalazła się wśród najlepszych szkół w Polsce zdobywając Tytuł Złotej Szkoły

Złota Szkoła 2023

Złota Szkoła 2023
Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła (Technikum Chemiczne) po raz kolejny znalazła się wśród najlepszych szkół w Polsce zdobywając Tytuł Złotej Szkoły

Wicemistrz Polski!

Wicemistrz Polski!
Uczeń Technikum Przemysłu Spożywczego Mateusz Podlaski zdobył tytuł wicemistrza w kategorii Kata Juniorzy..

Nasi geniusze !!!

Nasi geniusze !!!
W czwartek 16 listopada 2023 roku w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

Jesteśmy wśród najlepszych w Lublinie!!!

Jesteśmy wśród najlepszych w Lublinie!!!
W ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie Lublina”, w dniu 16 czerwca 2023r. odbyło się spotkanie laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, konkursów i turniejów z lubelskich szkół ponadpodstawowych ....

Nasi geniusze !!!

Nasi geniusze !!!
W poniedziałek 20 lutego 2023 roku w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

Złota Szkoła 2022

Złota Szkoła 2022
Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła (Technikum Chemiczne) po raz kolejny znalazła się wśród najlepszych szkół w Polsce zdobywając Tytuł Złotej Szkoły

„Kultura bezpieczeństwa”

„Kultura bezpieczeństwa”
11 października 2022 r. odbyło się wręczenie podziękowań za udział w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa”

Lider Innowacji

Lider Innowacji
23 kwietnia 2022 roku odbyła się uroczysta Gala podsumowująca X edycję projektu „Szkoła Innowacji” prowadzonego przez...

Nasi geniusze !!!

W poniedziałek 4 kwietnia 2022 roku w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódz
W poniedziałek 4 kwietnia 2022 roku w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

Konkurs ,,Poznaj swoje prawa pracy”

Konkurs ,,Poznaj swoje prawa pracy”
W dniu 15 marca 2022 roku uczennice z klasy 3abp Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia wzięły udział w Konkursie” Poznaj swoje prawa pracy”

ZSChiPS – „Geniallna Szkoła”!

ZSChiPS – „Geniallna Szkoła”!
Z przyjemnością informujemy, że zgłoszenie przystąpienia naszej szkoły do projektu „Geniallne Szkoły” zostało rozpatrzone pozytywnie

Srebrna Szkoła 2021

Srebrna Szkoła 2021
Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła (Technikum Chemiczne) po raz kolejny znalazła się wśród najlepszych szkół w Polsce zdobywając Tytuł Srebrnej Szkoły

Twoja krew, życie innych

Twoja krew, życie innych
Uczennica naszej szkoły Aleksandra Żak z klasy 1ct zajęła pierwsze miejsce w konkursie zorganizowanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie oraz Lubelskie Kuratorium Oświaty.

POETYCKIE LAURY DLA MAGDALENY BŁASZCZUK!!!

Uczennica klasy 2at Technikum Chemicznego otrzymała III nagrodę w prestiżowym wojewódzkim Konkursie Literackim "Kajet" 41 Scena Młodych 2019 Próby Poetyckie i Prozatorskie

Złota Szkoła 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Chemiczne w ZSChiPS w Lublinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Chemiczne w ZSChiPS w Lublinie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025