NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

27 grudnia 2023 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji i obsługi

Ustalam 27 grudnia 2023 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie, w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 roku, na  podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U z 2023 r., poz. 1465),

Barbara Sieńko - Dyrektor ZSChiPS w Lublinie

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025