NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

„Wyzwania Współczesnej Optyki Okularowej – KRÓTKOWZROCZNOŚĆ”

„Wyzwania Współczesnej Optyki Okularowej – KRÓTKOWZROCZNOŚĆ”

W sobotę 25 marca 2023 roku uczniowie klas 1ctp, 3ctp i 4ctp, kształcący się w zawodzie technik optyk, uczestniczyli w konferencji szkoleniowej,  organizowanej przez Lubelski Cech Optyków. Konferencja przebiegała pod hasłem „Wyzwania Współczesnej Optyki Okularowej – KRÓTKOWZROCZNOŚĆ”.
Udział w konferencji przeznaczonej dla optyków okularowych, optometrystów, ortooptystów oraz pracowników salonów optycznych pozwolił nam zarówno na pogłębienie wiedzy na temat mechanizmu rozwoju krótkowzroczności, jak i zapoznanie się z najnowszymi metodami kontroli wzrostu oraz korekcji wad wzroku. Konferencję zakończył panel dyskusyjny,  podsumowujący spotkanie.
Podczas konferencji  Pani  Dyrektor  Ewa  Jarząbek złożyła podziękowania firmie Optimex Group za podarowane szkole soczewki, oprawy oraz inne akcesoria okularowe.
Bardzo dziękujemy Lubelskiemu Cechowi Optyków za zaproszenie naszej społeczności na tak wartościowe spotkanie szkoleniowe.

Opiekę nad młodzieżą sprawowały: Pani Dyrektor Ewa Jarząbek, Joanna Matyjasek, Małgorzata Cieślak-Alberska, Krzysztof Olszewski i Agnieszka Malec.

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024