NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE SREBRNA SZKOŁA 2021 FACEBOOK Aktywna Tablica Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin

Umowa patronacka z Polską Siecią Salonów Optycznych „OKULARIUM"

W dniu 26.04.2019r. Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie podpisał umowę patronacką z Polską Siecią Salonów Optycznych „OKULARIUM”. Szkołę reprezentowała pani Dyrektor Barbara Sieńko, zaś Polską Sieć Salonów Optycznych „OKULARIUM”  pan Bartłomiej Bugno- menadżer regionalny tej firmy.
Celem patronatu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego, nabycie umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia poprzez wspólne inicjatywy uwzględniające oczekiwania każdej ze stron.

Ustalono:
•    Współorganizowanie praktyk zawodowych w zależności od potrzeb i możliwości Polskiej Sieci Salonów Optycznych „OKULARIUM”.
•    Organizowanie stażu dla najlepszych uczniów.
•    Współorganizowanie wycieczek przedmiotowych.
•    Wzajemne promowanie kształcenia w zawodzie technik optyk.
•    Organizacja szkoleń, warsztatów dla uczniów i nauczycieli.
•    Doskonalenie procesu kształcenia i kompetencji zawodowych uczniów poprzez udział pracodawców w tworzeniu programów nauczania.
•    Pomoc w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, które mogłyby wpływać na jakość i poprawę warunków funkcjonowania szkoły i   modernizację kształcenia w zawodzie technik optyk.
•    Wsparcia w stworzeniu i wyposażeniu szkolnej pracowni optycznej spełniającej standardy obowiązujących wymogów.

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: