NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Podpisanie listu Intencyjnego o dalszej owocnej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie i Zespołem Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie

Podpisanie listu Intencyjnego o dalszej owocnej współpracy pomiędzy Uniwersytete

18 czerwca 2021 roku  pomiędzy Zespołem Szkół Chemicznych im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie  a Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie został podpisany List Intencyjny o dalszej owocnej współpracy.

„Dzisiejsze spotkanie jest ukoronowaniem dotychczasowej współpracy.” – powiedziała otwierając spotkanie dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. Uczelni w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

 

List intencyjny podpisali:

Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie – mgr Barbara Sieńko oraz Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki – dr habUrszula Kosior-Korzecka, prof. Uczelni.

 

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością patroni honorowi nawiązywanej współpracy: Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk oraz Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania, dr Mariusz Banach, Dyrektor Centrum Spraw Studenckich i Dydaktyki UP w Lublinie, mgr inż. Anna Woźniak,  Kierownik Szkolenia Praktycznego w Zespole Szkół, mgr inż. Maria Wesołowska oraz  przedstawiciele społeczności szkolnej -  uczniowie Technikum Przemysłu Spożywczego i Technikum Chemicznego - wśród nich byli finaliści olimpiad przedmiotowych. 

 

Współpraca ze strony Uniwersytetu będzie realizowana poprzez:

- udział wykładowców w zajęciach dydaktycznych prowadzonych w formie wykładów i warsztatów;

- konsultacje wykładowców dla olimpijczyków, przy powstawaniu ich prac badawczych;

-  objęcie patronatem honorowym konkursów przedmiotowych organizowanych przez szkołę;

- informowanie szkoły o działaniach mogących zainteresować uczącą  się młodzież i nauczycieli,  dniach otwartych uniwersytetu i prezentacji oferty edukacyjnej;

Ze strony szkoły współpraca będzie realizowana poprzez:

- promowanie wśród uczniów kształcenia wyższego oferowanego przez uniwersytet;

- umożliwienie uczniom udziału w wydarzeniach organizowanych przez uniwersytet;

- udział naszych uczniów w wykładach, warsztatach i zajęciach laboratoryjnych   

- udział młodzieży naszej szkoły w dniach otwartych uniwersytetu;

- zamieszczanie informacji na stronach internetowych o podejmowanych wspólnie  działaniach;

Obie strony wyraziły wolę kontynuowania współpracy w zakresie podejmowanych w przyszłości inicjatyw  z korzyścią dla obu stron.

 

 

 

 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024