NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Co roku, w dniu 10 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Święto uchwalone zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1950 roku, dwa lata po podpisaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Ustanowienie tego święta jest wrazem hołdu dla wszystkich tych, którym bliski jest temat poszanowania praw każdego człowieka.

Zapraszam do zapoznania się z prezentacją multimedialną, wykonaną przez uczennicę klasy 3ctp TCh – Joannę Wronę.

 

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka - link do prezentacji

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024