NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

KONTAKT z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ NR 3 - DYŻUR PSYCHOLOGA

dwie ręce

Poradnia udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego młodzieży, rodzicom i nauczycielom poprzez konsultacje telefoniczne codziennie w godzinach 8.30-12.00, 13.30-17.00 pod nr tel. 81 525 09 99.

 

Kontakt bezpośredni z psychologiem, który współpracuje z naszą szkołą:

każdy wtorek w godz.13.30-17.00  tel. 81 525 09 99

adres e-mail: magdalena.krolikowska@ppp3.lublin.eu

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025