NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Podpisanie porozumienia o współpracy dotyczącej organizacji konkursu „Rok przed dyplomem”

Podpisanie porozumienia o współpracy dotyczącą organizacji konkursu „Rok przed d

W dniu 16 października 2023 roku w Rektoracie Politechniki Lubelskiej odbyło się podpisanie porozumienia o współpracy dotyczącej organizacji konkursu „Rok przed dyplomem”. Z naszej inicjatywy do listy kwalifikacji dołączyły zawody CHM.04 i CHM.06 dla Technikum Chemicznego. Jest nam niezmiernie miło, że nasi uczniowie będą  mogli rozwijać swoje pasje chemiczne w tej formie. Z uwagi, że jest to konkurs ogólnopolski, pozwoli to zarówno naszym uczniom jak i nauczycielom, przygotowującym młodzież do konkursu nabyć nowych doświadczeń i uzyskać wiele satysfakcji z osobistego rozwoju.

Podpisanie porozumienia o współpracy dotyczącą organizacji konkursu „Rok przed dyplomem”
Podpisanie porozumienia o współpracy dotyczącą organizacji konkursu „Rok przed dyplomem”
Podpisanie porozumienia o współpracy dotyczącą organizacji konkursu „Rok przed dyplomem”
Podpisanie porozumienia o współpracy dotyczącą organizacji konkursu „Rok przed dyplomem”

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024