NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Konstytucja 3 Maja, a właściwie Ustawa Rządowa, uchwalona podczas obrad Sejmu Wielkiego w dniu 3 maja 1791 roku w Warszawie, za panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Była pierwszą konstytucją w Europie, a drugą na świecie. Regulowała ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów, która stała się monarchią konstytucyjno-parlamentarną. Wprowadzała szereg istotnych dla kraju reform, m.in. znosiła zasadę liberum veto, a także wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą oraz sądowniczą.

W tym roku obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją uczennicy klasy 1btp Technikum Chemicznego - Kamili Biekisz, która powstała pod kierunkiem p. Agnieszki Ciechanek-Tomoń.

Załączniki: 
230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024