NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Porozumienie o współpracy edukacyjno-promocyjnej z Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Porozumienie o współpracy edukacyjno-promocyjnej z Wyższą Szkołą Inżynierii i Zd

 

Porozumienie o współpracy edukacyjno-promocyjnej pomiędzy Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie  a Zespołem Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie zostało zawarte 13 stycznia 2022 roku.

Współpraca dotyczy m. in.:

·         prowadzenia przez nauczycieli akademickich Uczelni wybranych zajęć z zakresu: chemii, chemii żywności, dietetyki, biotechnologii;

·         wspierania nauczycieli Szkoły w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;

·         umożliwiania uczniom Szkoły udziału w wybranych zajęciach akademickich (wykładach, seminariach i warsztatach), prowadzonych na terenie Uczelni;

·         wykorzystania bazy dydaktycznej Uczelni na potrzeby działań dydaktycznych Szkoły.

Osobą koordynującą współpracę z ramienia szkoły jest Pani Ewa Jarząbek – wicedyrektor ZSChiPS.

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025