NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Dzień Otwarty na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej

18 kwietnia 2023 roku uczniowie klasy 3ctp, pod opieką Pana Krzysztofa Olszewskiego, wzięli udział w Dniu Otwartym na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.

Na początku wizyty trzecioklasiści spotkali się z władzami Wydziału oraz zapoznali z ofertą kształcenia, oferowaną przez Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. Następnie odbyło się spotkanie z członkami Samorządu Studenckiego, podczas którego uczniowie naszej szkoły mogli dowiedzieć się więcej na temat życia studenckiego od nieco tylko starszych kolegów i koleżanek z Politechniki Lubelskiej.

Nasi uczniowie uczestniczyli w dwu bardzo ciekawych wykładach, z których jeden dotyczył pozyskiwania energii odnawialnej, a drugi oczyszczania ścieków. Wykłady były przeprowadzone w niezwykle przyjaznej atmosferze, jak również w bardzo ciekawy, dla uczniów technikum, sposób.

W następnej kolejności uczniowie zwiedzili laboratoria Wydziału Inżynierii Środowiska, w których oprócz tego, że mogli zapoznać się z wyposażeniem technicznym, to dodatkowo sami mieli możliwość przeprowadzenia pewnych doświadczeń.

Dzień był pełen pozytywnych wrażeń i dla niektórych z naszych uczniów stał się być może zachętą do podjęcia studiów na odwiedzonej uczelni.

Dzień Otwarty na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej
Dzień Otwarty na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej
Dzień Otwarty na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej
Dzień Otwarty na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej
Dzień Otwarty na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej
Dzień Otwarty na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej
Dzień Otwarty na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej
Dzień Otwarty na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej
Dzień Otwarty na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej
Dzień Otwarty na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024