NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Nasza szkoła na lubelskim rynku pracy

Na przełomie listopada i grudnia 2018 r. Pani Barbara Sieńko - Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie podpisała porozumienia o współpracy z pracodawcami:

  • "Społem" Lubelską Spółdzielnią Spożywców  w Lublinie, reprezentowaną  przez Pana Mieczysława Zapała – Prezesa Zarządu
  • Lublindis Sp. z o.o. w Lublinie, reprezentowany przez Panią Magdalenę Stopę – Dyrektor handlową
  • Cukiernią Staropolska w Lublinie, reprezentowaną przez  Pana Tomasza Machonia - właściciela cukierni
  • Cukiernią Tutti Frutti w Lublinie, reprezentowaną przez  Panią Agnieszkę Laskowską – właścicielkę cukierni

 

Strony wyraziły wolę współpracy w zakresie:

1. Odbywania przez uczniów Technikum Przemysłu Spożywczego i Branżowej Szkoły Spożywczej
I stopnia praktycznej nauki zawodu w formie zajęć praktycznych.

2.Odbywania przez uczniów Technikum Przemysłu Spożywczego 3 lub 4 tygodniowych praktyk zawodowych.

3. Ufundowania stypendium dla uczniów Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia.

4. Udoskonalania procesu kształcenia i kompetencji zawodowych uczniów.

5. Wsparcia w organizacji konkursów i turniejów zawodowych i innych przedsięwzięć szkolnych.

6. Wpływu zakładu pracy na proces kształcenia przez możliwość umieszczania treści w programach nauczania.

7. Nabywania umiejętności zawodowych przez uczniów przy uwzględnieniu technik i technologii wykorzystywanych w zakładzie pracy.

8. Promocji oraz wzmacniania wizerunku firmy i szkoły w środowisku i lokalnym.

9. Udziału przedstawicieli zakładów pracy w różnych przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę.

 

Składamy serdeczne podziękowanie za wolę współpracy w podnoszeniu jakości kształcenia naszych uczniów.

 

 

 

 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025