NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Narodowe Czytanie w Muzeum Wsi Lubelskiej

7 września 2019 przedstawiciele klasy 3at i 2at wzięli udział w VIII. Edycji Narodowego Czytania - Nowele polskie.

W Muzeum Wsi Lubelskiej na skraju pola, zaprzęgnięci  do ciężkiego pługa uczniowie naszej szkoły zainscenizowali nowelę pt."Orka" Władysława Stanisława Reymonta. Wędrówkę po skansenie w chłopskich i żydowskich strojach zakończyliśmy w miasteczkowej kuchni żydowskiej czytaniem opowiadania pt."Mój ociec wstępuje do strażaków" (ze zbioru Sanatorium pod Klepsydrą) Brunona Schulza.

Udział w Narodowym Czytaniu to wyraz szacunku wobec literatury i języka polskiego.

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024