NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Zajęcia z Policją

Zajęcia z Policją

W dniu 27.02.2024 roku w naszej szkole gościł przedstawiciel Policji w celu dokończenia cyklu zajęć dla wszystkich klas pierwszych dotyczących profilaktyki z zakresu uzależnień, bezpieczeństwa w sieci czy przemocy rówieśniczej. Pan dzielnicowy przekazał również uczniom niezbędną wiedzę z obszaru prawa karnego

Zajęcia z Policją
Zajęcia z Policją
Zajęcia z Policją
Zajęcia z Policją

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025