NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE SREBRNA SZKOŁA 2021 FACEBOOK Aktywna Tablica Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin

Współpraca z IMW im. W. Chodźki

Współpraca z IMW im. W. Chodźki

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie i Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Generała Kleeberga 15 lipca 2020 r. zawarli umowę o współpracy. Przedmiotem tej umowy jest określenie obszarów wzajemnej współpracy Stron. Nadrzędnymi celami są popularyzacja nauki wśród młodzieży i środowiska nauczycielskiego, budowanie związków między edukacją na poziomie szkolnym i akademickim oraz wspieranie inicjatyw zachęcających młodzież do kształcenia w dyscyplinach nauk o zdrowiu.

 

 

 

Przygotował(a) informację: