NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Współpraca z IMW im. W. Chodźki

Współpraca z IMW im. W. Chodźki

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie i Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Generała Kleeberga 15 lipca 2020 r. zawarli umowę o współpracy. Przedmiotem tej umowy jest określenie obszarów wzajemnej współpracy Stron. Nadrzędnymi celami są popularyzacja nauki wśród młodzieży i środowiska nauczycielskiego, budowanie związków między edukacją na poziomie szkolnym i akademickim oraz wspieranie inicjatyw zachęcających młodzież do kształcenia w dyscyplinach nauk o zdrowiu.

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025