NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Zebrania i konsultacje dla rodziców uczniów ZSChiPS

Komunikat

W dniu 19 marca 2024 r. (wtorek):

o godzinie 16.30 w sali 218 odbędzie się spotkanie rodziców i nauczycieli z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji nt. „ Przemoc rówieśnicza w związku ze stosowaniem między innymi cyberprzemocy, zastraszania, nękania, używania środków odurzających przez młodzież.

 o godzinie 17:00  odbędą się zebrania rodziców uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego.

 

Rodziców uczniów klas programowo niższych zapraszamy na KONSULTACJE.

 

 

Klasa

Wychowawca

Sala

1

4alp (XII LO)

Edyta Malec-Toś

112

2

5atp (TCH)

Magdalena Padiasek- Piątkowska

229

3

5btp (TCH)

Małgorzata Gurna

124

4

5ctp (TCH)

Agnieszka Hałabuda

223

5

5dsp (TPS)

Ewa Nieczypor

208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025