NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Kondolencje

Kondolencje dla Rodziny i Pracowników z powodu śmierci Pana Andrzeja Motyla - Prezesa Zarządu Firmy A. Motyl Sp. z o.o., wieloletniemu przyjacielowi naszej Szkoły, wybitnej osobowości branży piekarsko-cukierniczej składa Barbara Sieńko - Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie, Nauczyciele i Uczniowie

Kondolencje dla Rodziny i Pracowników z powodu śmierci Pana Andrzeja Motyla - Prezesa Zarządu Firmy A. Motyl Sp. z o.o., wieloletniego przyjaciela naszej Szkoły, wybitnej osobowości branży piekarsko-cukierniczej, składa Barbara Sieńko - Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie, Nauczyciele i Uczniowie

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025