NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli w HOYA Lens Poland

W ramach projektu „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pięciu nauczycieli naszej szkoły uczestniczyło w warsztatach szkoleniowych w HOYA Lens Poland w Piasecznie pod Warszawą.

Szkolenie odbyło się w dniach 9,10,11 września 2019 roku i dotyczyło cyfrowego zmęczenia wzroku oraz produkcji i obróbki soczewek optycznych w zależności od wad wzroku i potrzeb klientów.

W czasie warsztatów nauczyciele wzięli udział w wykładach, ćwiczeniach z nowoczesnym sprzętem optycznym oraz zwiedzili zakład HOYA Lens Poland, gdzie zapoznali się z etapami produkcji soczewek zindywidualizowanych, technologią barwienia soczewek oraz nakładania powłok.

Dziękujemy wszystkim organizatorom i liczymy na dalszą współpracę.

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024