NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2020 FACEBOOK Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy OFERTA EDUKACYJNA 2020

„Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”.

„Zachować pamięć.Historia i kultura dwóch narodów”.

W ZSChiPS  w ramach rządowego projektu o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej, 11 marca 2019 r. Pani  Dyrektor Barbara Sieńko otworzyła tematyczne warsztaty polsko – izraelskie.  Spotkanie miało na celu stworzenie przestrzeni dialogu między młodymi Izraelczykami i Polakami na bazie wspólnych zainteresowań poprzez wzajemne poznanie się. Uczniowie wzięli udział w warsztatach pieczenia tradycyjnych ciastek przygotowywanych w Izraelu na święto Purin. Uczestnicy mogli nauczyć się tańców narodowych obu państw, wspólnie śpiewać piosenki polskie i izraelskie, doskonaląc jednocześnie komunikację w języku angielskim.

 Warsztaty koordynowała Joanna Matyjasek przy zaangażowaniu nauczycieli języka angielskiego, przedmiotów zawodowych, wychowania fizycznego i wychowawców klas.

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: 
    Plakat z ofertą rekrutacyjną ZSCHiPS na rok szkolny 2020-2021