NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE SREBRNA SZKOŁA 2021 FACEBOOK Aktywna Tablica Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin

„Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”.

„Zachować pamięć.Historia i kultura dwóch narodów”.

W ZSChiPS  w ramach rządowego projektu o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej, 11 marca 2019 r. Pani  Dyrektor Barbara Sieńko otworzyła tematyczne warsztaty polsko – izraelskie.  Spotkanie miało na celu stworzenie przestrzeni dialogu między młodymi Izraelczykami i Polakami na bazie wspólnych zainteresowań poprzez wzajemne poznanie się. Uczniowie wzięli udział w warsztatach pieczenia tradycyjnych ciastek przygotowywanych w Izraelu na święto Purin. Uczestnicy mogli nauczyć się tańców narodowych obu państw, wspólnie śpiewać piosenki polskie i izraelskie, doskonaląc jednocześnie komunikację w języku angielskim.

 Warsztaty koordynowała Joanna Matyjasek przy zaangażowaniu nauczycieli języka angielskiego, przedmiotów zawodowych, wychowania fizycznego i wychowawców klas.

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: