NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Dzień Otwarty ZSChiPS w Lublinie - 2023

Dzień Otwarty ZSChiPS w Lublinie - 2023Tegoroczny  Dzień Otwarty odbył się dnia 20.04.2023r

Mury naszej szkoły odwiedziło 262 uczniów z kilkudziesięciu klas ósmych ze Szkół Podstawowych z Lublina i okolic. Uczniowie przychodzili do nas głównie w niedużych  grupach lub indywidualnie, z rodzicami, bądź opiekunami.

W szkole dla przyszłych uczniów zorganizowano wiele pokazów i warsztatów, a także ciekawych zabaw i quizów.

Młodzież ze szkół podstawowych miała możliwość aktywnego uczestnictwa w wielu różnorodnych formach zajęć przygotowanych na czas dnia otwartego.

W szkole odbywały się: warsztaty i pokazy z chemii, biologii, optyki, geografii, języków obcych, matematyki, psychologii, informatyki, dietetyki, technologii żywności, produkcji wyrobów cukierniczych i piekarskich oraz pokazy strażackie i ratownictwa medycznego. Dostępne były także pracownie chemiczne, biblioteka, samorząd szkolny, czy barek i sklepik szkolny.

Uczniowie szkół podstawowych mogli także zwiedzić szkołę i uzyskać informacje o „Chemiku” od naszych uczniów, którzy pełnili funkcję przewodników.

Warsztaty chemiczne z analizy środków farmaceutycznych i kosmetycznych. adresowane były głównie dla przyszłych techników- analityków.

Pokazy oraz warsztaty z biologii i geografii prezentowały świat roślin i zwierząt, fizjologię człowieka i żywność ekologiczną i przeznaczone były w głównej mierze dla przyszłych uczniów LO klasy ekologicznej i biologiczno-chemicznej.

Pokazy z analizy żywności dedykowane były przede wszystkim dla uczniów zainteresowanych nauką w Technikum na kierunkach: technik technologii żywności  i technik –analityk.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty z optyki  w Technikum Chemicznym.

Pokazy z ratownictwa medycznego i pokazy strażackie zorganizowano dla przyszłych uczniów Technikum Chemicznego na kierunkach: analiza medyczno-kryminalna i ratownictwo chemiczne w Straży Pożarnej.

W pokazach z dietetyki, produkcji wyrobów cukierniczych i piekarskich, przygotowanych dla kandydatów do Technikum  Przemysłu Spożywczego i Branżowej Szkoły Spożywczej na kierunku: technik technologii żywności, uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Chętni mieli możliwość wypróbowania swoich umiejętności cukierniczych w praktyce.

Ósmoklasiści brali również udział w warsztatach z języków obcych, przygotowanych z myślą o wszystkich typach szkół w naszym zespole. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w multimedialnych testach i grach językowych, chętnie poszerzając swoją wiedzę o kulturze i zwyczajach krajów angielsko- i niemieckojęzycznych.

W ramach nowo zaplanowanej klasy psychologicznej w LO odbywały się pokazy i gry psychologiczne z udziałem psychologa szkolnego.

Natomiast dla klasy ekonomicznej LO odbywały się pokazy matematyczne.

W ramach współpracy, w tym roku dzień otwarty wzbogacili przedstawiciele lubelskich uczelni UMCS, Politechniki Lubelskiej i firmy optycznej Fielman, którzy mieli swoje stoiska na holu naszej szkoły, gdzie prezentowali ofertę edukacyjną uczelni. Jednocześnie odbywały się wykłady na temat technologii światłowodowych i komunikacji interpersonalnej.


 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024