NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Udział w Targach Edukacyjnych

Udział w Targach Edukacyjnych

W dniach 9-10 marca 2023 r. nasza szkoła wzięła udział w Targach Edukacyjnych. Patronat nad wydarzeniem objęli: Minister Edukacji i Nauki, Prezydent Miasta Lublin, Lubelski Kurator Oświaty i Wojewoda Lubelski.

Przyszli uczniowie mogli zapoznać się z szeroką ofertą edukacyjną naszej szkoły, zaprezentowaną na dwóch stoiskach. Na jednym z nich, umieszczonym w strefie zawodów, uczniowie z technikum chemicznego, technikum spożywczego oraz branżowej szkoły spożywczej demonstrowali swoje umiejętności oraz odpowiadali na pytania dotyczące szkolnictwa zawodowego. Na drugim stoisku prezentowana była oferta edukacyjna ZSCHiPS z uwzględnieniem nowo otwieranych klas liceum ogólnokształcącego.

Wszystkie stoiska zostały przygotowane przez nauczycieli należących do zespołu ds. promocji szkoły.

Udział w Targach Edukacyjnych
Udział w Targach Edukacyjnych
Udział w Targach Edukacyjnych
Udział w Targach Edukacyjnych
Udział w Targach Edukacyjnych
Udział w Targach Edukacyjnych
Udział w Targach Edukacyjnych
Udział w Targach Edukacyjnych
Udział w Targach Edukacyjnych
Udział w Targach Edukacyjnych

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025