NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

Więcej zdjęć na naszym profilu FB >>>>

Dnia 26 września uczniowie klas maturalnych ZSChiPS wraz z młodzieżą całej archidiecezji lubelskiej uczestniczyli w  XXXIX PIELGRZYMCE MATURZYSTÓW LUBELSKICH NA JASNĄ GÓRĘ

Przyszli maturzyści, biorąc udział w Drodze Krzyżowej i uroczystej Eucharystii sprawowanej przez J.E. bpa Adama Baba oraz w czasie indywidualnej modlitwy w Kaplicy Matki Bożej zawierzali siebie, swój egzamin dojrzałości i swoją przyszłość Matce Najświętszej.

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024