NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW

Szanowni Państwo, informujemy, że w roku szkolnym 2023/2024 ubezpieczeniem uczniów Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego zajmuje się firma PZU. Do wyboru są trzy warianty ubezpieczenia za 55zł , 121zł  i  349zł

Wszystkie informacje i możliwość dokonania wpłaty znajdują się w zamieszczonym poniżej linku. Termin płatności do 30.09.2023roku.

Ważne informacje:

Odpowiedzialność od 1 września dla polis zawartych do 30 września.
Później będzie to tzw. okres dynamiczny , tzn. polisa zawarta jakiegoś dnia będzie z odpowiedzialnością od dnia następnego na rok rzeczywisty ( np. polisa zawarta 4 października będzie miała okres ubezpieczenia od 5.10.2023 do 4.10.2024) .
Link zawiera ofertę w trzech wariantach do wyboru 55zł , 121zł i 349zł składka.
Aby uzupełnić dane do ubezpieczenia będą potrzebne:

  • adres mailowy
  • imię i nazwisko dziecka
  • pesel
Oferta na linku intuicyjnie kieruje tym co trzeba robić.

Z poważaniem,
  Rada Rodziców
 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024