NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2019 FACEBOOK

A. Burdach - wicedyrektor

Zebrania rodziców - 10 września 2019 r. (wtorek)

W dniu 10 września 2019 r. (wtorek) odbędą się zebrania rodziców uczniów ZSChiPS w Lublinie. Rodziców uczniów klas pierwszych zapraszamy na spotkanie z dyrekcją szkoły o godzinie 16:00 w sali gimnastycznej (III piętro), a następnie na spotkania z wychowawcami. Rodziców uczniów klas programowo wyższych zapraszamy o godzinie 16:30 na spotkania z wychowawcami.

WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH

4 lipca 2019 r. w godzinach 10.00 – 14.30 w sali 108 będą wydawane Świadectwa Dojrzałości, Aneksy, Zaświadczenia

Zebrania z Rodzicami - 12 grudnia 2018 r. (środa)

Zapraszamy Rodziców uczniów ZSChiPS w Lublinie na spotkania z wychowawcami klas, nauczycielami oraz wybranych przedstawicieli trójek klasowych na Posiedzenie Rady Rodziców, o godzinie 17:30 w sali 108.

Strony