NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2020 FACEBOOK Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy OFERTA EDUKACYJNA 2020

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REKRUTACJI

4 lipca 2019 roku o godz. 10.00 zostaną podane do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

W dniach od 4. 07.2019  do 8.07.2019 roku do godz. 14.00 rodzice kandydata powinni złożyć następujące dokumenty:

  1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjalnej
  2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego
  3. 2 aktualne zdjęcia legitymacyjne
  4. kartę zdrowia
  5. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady, konkursu (dotyczy osób zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego)

 

 

 

Przygotował(a) informację: 
    Plakat z ofertą rekrutacyjną ZSCHiPS na rok szkolny 2020-2021