NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2019 FACEBOOK Szkoła na 102 Przejdź na zawodowstwo Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy

Zebrania rodziców - 15 maja 2019 r. (środa) o godzinie 16.45

Komunikat

W dniu 15 maja 2019 r. (środa) o godzinie 16.45 odbędą się zebrania rodziców uczniów  Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie.

Do dnia 14 maja 2019 r. (wtorek), do godz. 15.00 nauczyciele i wychowawcy  zobowiązani są do wystawienia w e-dzienniku (Oceny śródroczne/roczne) przewidywanych na II semestr zagrożeń oceną niedostateczną, nieklasyfikowania oraz przewidywanej obniżonej oceny zachowania.

Na zebraniach wychowawcy klas zobowiązani są przekazać rodzicom powyższe informacje. W przypadku nieobecności na zebraniu rodziców ucznia zagrożonego ocenami niedostatecznymi, obniżoną oceną zachowania lub nieklasyfikowaniem, wychowawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać informację rodzicom za pośrednictwem e-dziennika, a w szczególnych przypadkach (brak adresu e-mail rodzica)- na piśmie za pośrednictwem poczty.

Przydział sal na zebrania:

Oddział

Wychowawca

Sala

1al (XII LO)

Agnieszka Wiśniewska

P18

1at (TCH)

Katarzyna Słomka

118

1bt (TCH)

Edyta Machoń

P01

1ct (TCH)

Joanna Matyjasek

P19

1ats (TPS)

Anna Szymańska

P11

1bts (TPS)

Agnieszka Buda

215

1ab (BSS)

Stasiak Urszula

217

2al (XII LO)

Edyta Malec-Toś

112

2at (TCH)

Renata Pastuszuk

124

2bt (TCH)

Agnieszka Malec

208

2ct (TCH)

Małgorzata Cieślak-Alberska

317

2dt (TCH)

Anna Bednarz

P16

2et (TPS)

Andrzej Miszczak

113

2ft (TPS)

Bogumiła Wlizło

110

2ab (BSS)

Iwona Firlej

P04

3at (TCH)

Hanna Wierzbicka-Grabłowska

304

3bt (TCH)

Anna Dudziak

117

3ct (TCH)

Zofia Sygacz

P14

3dt (TCH)

Renata Jezior

P15

3et (TPS)

Rafał Bednarz

216

3ft (TPS)

Jolanta Łukasik

211

3az (ZSZ)

Ewa Rusinek

P12

 

Po zebraniach klasowych odbędą się konsultacje indywidualne z nauczycielami

(w godz. 17.15 – 18.30). Obecność nauczycieli obowiązkowa.

Zebranie członków Rady Rodziców odbędzie się w sali 108 o godz. 17:15.

Wychowawcy klas są zobowiązani do przekazania uczniom i rodzicom informacji zawartych w komunikacie.

 

Lublin, dn. 08 maja 2019 r.

 

 

 

Przygotował(a) informację: