NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE SREBRNA SZKOŁA 2021 FACEBOOK Aktywna Tablica Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin

Wytyczne dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

UWAGA zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

W związku z sytuacją epidemiczną zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w ZSChiPS w sesji czerwiec-lipiec 2021 roku są zobowiązani do stosowania się do następujących zaleceń:

UWAGA:

  1. Zdający są zobowiązani zapoznać się z przydziałem sal na egzaminy. Listy na część teoretyczną i praktyczną znajdują się na holu III piętra.
  2. Każdy egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych i zakończeniu czynności organizacyjnych spóźnieni zdający nie zostaną wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.
  3. Na egzamin należy zabrać ze sobą:
  • dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty/paszport)
  • przybory i pomoce wymienione w komunikacie dyrektora CKE 2021 r.:  2 długopisy (pióro) piszące na czarno (nie mogą być ścieralne/ zmazywalne), kalkulator prosty(!), linijka, cyrkiel, ołówek, gumka, strugaczka, ubranie ochronne na egzamin praktyczny.
  1. Do sali egzaminacyjnej można wnieść małą butelkę wody (musi stać na podłodze przy stoliku).
  2. Rzeczy osobiste: torebki, kurtki, telefony itp. należy bezwzględnie pozostawić w szatni (apelujemy o niewnoszenie do szkoły rzeczy zbędnych).
  3. Nie wolno wnieść na salę egzaminacyjną urządzeń telekomunikacyjnych i niedozwolonych pomocy (podstawa do unieważnienia egzaminu dla zdającego).

 

 

 

Przygotował(a) informację: