NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

 

1

28 września 2022 r.

Dzień wolny od zajęć dla wszystkich uczniów  ZSChiPS

2

31 października 2022 r.

Dzień wolny od zajęć dla wszystkich uczniów  ZSChiPS

3

11 stycznia 2023 r.

Dzień wolny od zajęć dla wszystkich uczniów  ZSChiPS

4

2 maja 2023 r.

Dzień wolny od zajęć dla wszystkich uczniów  ZSCHiPS

5

4 maja 2023 r.

Dzień wolny od zajęć dla wszystkich uczniów  ZSChiPS

6

5 maja 2023 r.

Dzień wolny od zajęć dla wszystkich uczniów  ZSChiPS

7

8 maja 2023 r.

Dzień wolny od zajęć dla wszystkich uczniów  ZSChiPS

8

9 czerwca 2023 r.

Dzień wolny od zajęć dla wszystkich uczniów  ZSChiPS

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024