NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin

KOMUNIKAT

30 września 2020 r. (środa), w godz. 9.00-15.00 odbędą się w naszej szkole wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.

Powołana Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów na radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin do dnia 22 września 2020 r. włącznie. Na zgłoszenia czekamy w pokoju nr 104. Informację o zgłoszonych kandydatach podamy do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie listy kandydatów na tablicy ogłoszeń w szkole oraz jej publikację na stronie WWW szkoły) w dn. 23 września 2020 r. Spośród zgłoszonych kandydatów wybranych zostanie dwóch radnych, którzy będą reprezentowali Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w MRML. Szczegółowe informacje dotyczące wyborów zostaną przekazane przedstawicielom Samorządów Klasowych.

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

 

 

 

Przygotował(a) informację: