NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2019 FACEBOOK Szkoła na 102 Przejdź na zawodowstwo Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin

Koleżanki i Koledzy!

W poniedziałek 30 września 2019 r. w godz. od 9.00 do 15.00 na pierwszym piętrze odbędą się w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.

Obowiązuje następujący kalendarz wyborczy :

  • do 12 września 2019 r. samorząd uczniowski zgłasza kandydatów na członków komisji wyborczej do Biura Rady Miasta,
  • do 19 września 2019 r. na posiedzeniu komisja wyborcza wybiera przewodniczącego,
  • do 19 września komisja wyborcza podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zgłaszania kandydatów na radnych Młodzieżowej Rady Miasta Lublin,
  • do 20 września 2019 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na radnych MRML w pokoju 104,
  • do 23 września2019 r. komisja wyborcza podaje do publicznej wiadomości informację o zgłoszonych kandydatach poprzez wywieszenie listy kandydatów,
  • 30 września 2019 r. WYBORY DO MRML.

Zachęcamy całą społeczność uczniowską do głosowania. Pamiętajcie: samorząd to organizacja działająca na rzecz uczniów i zarządzana przez uczniów. Nie czekajcie - dzielcie się pomysłami, podejmujcie inicjatywy. Wasz głos się liczy. Macie szansę wpływać na rzeczywistość szkolną.

ZSChiPS to okręg wyborczy nr 37, liczba wybieranych radnych – 2. 

Szczegółowe informacje u opiekunek SU w pokoju 104.

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: