NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE SREBRNA SZKOŁA 2021 FACEBOOK Aktywna Tablica Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin

Wstępne informacje o zmianach w egzaminie maturalnym w roku 2021

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał w dniu 16 grudnia 2020 roku rozporządzenie wprowadzające zmiany m.in. w egzaminie maturalnym 2021.

W 2021 roku egzamin maturalny będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załączniku nr 2, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej.

W 2021 roku część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa. Będą mogli przystąpić do niej – podobnie jak w 2020 r. – absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Zniesiono także obowiązek przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Bliższe informacje pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym

Na szczegóły dot. sposobów organizacji egzaminu maturalnego 2021 trzeba jeszcze trochę poczekać.

Do 31 grudnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi na swojej stronie internetowej (www.cke.gov.pl) aneksy do informatorów. CKE przekazała już informacje dotyczące najważniejszych zmian w formule arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów na egzaminach w 2021 r.:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201216%20Egzaminy%20w%202021%20r.pdf

Proszę śledzić komunikaty ZSChiPS przekazywane na bieżąco na stronie Szkoły oraz w e-dzienniku oraz informacje na stronach CKE w Warszawie, OKE w Krakowie, które pojawią się pod koniec grudnia 2020 r.

Polecam obejrzenie konferencji prasowej Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka:

https://wiadomosci.wp.pl/matura-2021-i-egzamin-osmoklasisty-konferencja-...

 

 

 

Przygotował(a) informację: