NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2019 FACEBOOK

Współpraca z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

W ramach dobrej praktyki, celem budowania prawidłowych relacji między edukacją na poziomie szkolnym ponadgimnazjalnym i akademickim zawarto 30 czerwca 2016 roku umowę o współpracy pomiędzy: Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie reprezentowanym przez Prorektora ds. studenckich i dydaktyki prof. dr hab. Kszysztofa Gołackiego a Technikum Chemicznym Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. F. Kleeberga w Lublinie reprezentowanym przez Dyrektora mgr inż. Marka Szymańskiego.

Przedmiotem niniejszej umowy było określenie zasad i zakresu wspólnych działań edukacyjno-informacyjnych w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów, rozszerzenia programu nauczania z zakresu przedmiotów chemiczno-przyrodniczych oraz podwyższenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Koordynatorami działań są: ze strony UP  Pani prof. dr hab. Marta Kankofer – kierownik Katedry Biochemii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, z ramienia ZSCHiPS mgr Barbara Sieńko – kierownik Laboratorium ZSChiPS.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę i liczymy, że dalsze współdziałania będą owocne i pozwolą uczniom naszej szkoły poszerzyć dotychczasową wiedzę oraz zdobyć nowe doświadczenia.

 

 

 

Przygotował(a) informację: