NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2019 FACEBOOK

Współpraca z Wydziałem Chemii UMCS

Podtrzymując wieloletnią współpracę pomiędzy Wydziałem Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie a Zespołem Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. F. Kleeberga w Lublinie w dniu 10 grudnia 2013r. została zawarta umowa.

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej reprezentował prof. dr hab. Władysława Janusza, Dziekan Wydziału Chemii a Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. F. Kleeberga reprezentował mgr inż. Marka Szymańskiego, dyrektor Zespołu.

Przedmiotem niniejszej umowy było określenie obszarów wzajemnej współpracy.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację postanowień umowy są: ze strony WCh UMCS Pan dr hab. Ryszard Janiuk z ramienia ZSCHiPS mgr Barbara Sieńko .

Dziękujemy za dotychczasową współpracę i liczymy, że dalsza  współpraca będzie owocna i pozwoli uczniom naszej szkoły na poszerzenie dotychczasowej wiedzy oraz na zdobycie nowych doświadczeń.

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: