NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2020 FACEBOOK Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy OFERTA EDUKACYJNA 2020

Współpraca z Politechniką Lubelską

Z inicjatywy  dr inż. Amelii Staszowskiej z Katedry Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego na Wydziale Inżynierii Ochrony Środowiska PL oraz mgr Barbary Sieńko – Kierownika Laboratorium ZSChiPS w Lublinie w dniu 31 stycznia 2017 r. została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Politechniką Lubelską a Zespołem Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie.

Zawarta umowa określa obszary wzajemnej współpracy, a jej nadrzędnymi celami są: popularyzacja nauki wśród młodzieży i środowiska nauczycielskiego, budowa związków między edukacją na poziomie szkolnym i akademickim oraz wspieranie inicjatyw zachęcających młodzież do kształcenia w dyscyplinach nauk ścisłych i technicznych.

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: 
    Plakat z ofertą rekrutacyjną ZSCHiPS na rok szkolny 2020-2021