NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2019 FACEBOOK

Współpraca z KUL

Mając na uwadze włączenie się społeczności ZSChiPS oraz środowiska akademickiego KUL w działania skierowane na popularyzację badań naukowych, aktywizację młodzieży w kierunku zainteresowania naukami eksperymentalnymi i rozwijanie pasji do nauk przyrodniczych zawarto umowę o współpracy 6 maja 2015 r. pomiędzy: Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez Dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych dr hab. Elżbietę Stefaniak prof. KUL a Zespołem Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. F. Kleeberga w Lublinie reprezentowanym przez Dyrektora mgr inż. Marka Szymańskiego.

Przedmiotem niniejszej umowy było określenie współpracy w zakresie prezentacji zastosowań metod analitycznych.

Koordynatorami działań są: ze strony Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  Pani dr hab. Emilia Fornal, z ramienia ZSCHiPS mgr Barbara Sieńko .

Dziękujemy za dotychczasową współpracę i liczymy, że dalsza współpraca będzie owocna i pozwoli uczniom naszej szkoły poszerzyć dotychczasową wiedzę oraz zdobyć nowe doświadczenia.