NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2019 FACEBOOK

Współpraca pomiędzy Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS i ZSCHiPS

Mając na uwadze aktywne działanie na rzecz rozwoju nauk przyrodniczych 23 listopada 2016 roku podpisano umowę o współpracy pomiędzy: Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie reprezentowanym przez Dziekana dr hab. Sławomira Terpiłowskiego, a Zespołem Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie  reprezentowanym przez Dyrektora mgr inż. Marka Szymańskiego.

Przedmiotem niniejszej umowy jest objęcie  przez Wydział patronatu nad Szkołą oraz określenie obszarów wzajemnej współpracy zmierzającej w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów, rozszerzenia programu nauczania z zakresu geografii i analityki chemicznej oraz podwyższenia  kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Koordynatorami działań z ramienia Wydziału jest dr Jolanta Rodzoś,  Prodziekan ds. Jakości Kształcenia natomiast  z ramienia ZSCHiPS mgr Barbara Sieńko, Kierownik Laboratorium ZSChiPS w Lublinie.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę i liczymy, że dalsze współdziałania będą owocne i pozwolą uczniom naszej szkoły poszerzyć dotychczasową wiedzę oraz zdobyć nowe doświadczenia.

Przygotowała: Barbara Sieńko - kierownik Laboratorium

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: