NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2019 FACEBOOK

Uwaga maturzyści

Uwaga maturzyści

 

Przypominamy, że na egzamin maturalny należy stawić się odpowiednio wcześniej:

  • na egzaminy rozpoczynające się o godzinie 9.00- o godzinie 8.15
  • na egzaminy rozpoczynające się o godzinie 14.00 - o godzinie 13. 15
  • na egzaminy ustne- ok. 45 min. przed zaplanowaną godziną wejścia.

Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE.

Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych i zakończeniu czynności organizacyjnych spóźnieni zdający nie zostaną wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.

 

Na egzamin należy zabrać ze sobą:

  • dokument tożsamości ze zdjęciem
  • przybory do pisania – 2 długopisy (pióro) piszące na czarno.

Do sali egzaminacyjnej można wnieść małą butelkę wody.

Rzeczy osobiste: torebki, telefony itp. należy bezwzględnie pozostawić w szatni, istnieje możliwość zostawienia telefonów w sekratariacie szkoły lub ewentualnie w gabinecie 103.

Pomoce wymienione w komunikacie dyrektora CKE (takie jak tablice, kalkulator, linijka, cyrkiel) zapewnia szkoła.

Uwaga absolwenci, którzy ukończyli szkołę w latach ubiegłych i przystępują do egzaminu maturalnego w maju 2019 r.

Przypominam,  że w gablocie przy sekretariacie oraz  w sekretariacie dostępny jest harmonogram egzaminów ustnych – proszę sprawdzić datę i godzinę egzaminu.

Hasła do OKE – OBIEG będą do odebrania w sekretariacie.

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: