NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Ubezpieczenie NNW dzieci

Ubezpieczenie NNW dzieci

Szanowni Państwo, informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 ubezpieczeniem uczniów Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego zajmuje się firma PZU. Do wyboru są dwa warianty ubezpieczenia za 40 zł lub 60 zł .

Wszystkie informacje i możliwość dokonania wpłaty znajdują się w zamieszczonym poniżej linku. Termin płatności do 30 .09.2022roku.

https://ubestrefa.pl/oferta/Chemik

                                           

Ważne informacje:

Odpowiedzialność od 1 września dla polis zawartych do 30 września.

Później będzie to tzw. okres dynamiczny , tzn. polisa zawarta jakiegoś dnia będzie z odpowiedzialnością od dnia następnego na rok rzeczywisty ( np. polisa zawarta 4 października będzie miała okres ubezpieczenia od 5.10.2022 do 4.10.2023) i ten link będzie aktywny do 31.12.2022.

Link zawiera ofertę w dwóch wariantach do wyboru 40zł lub 60zł składka.

Aby uzupełnić dane do ubezpieczenia będą potrzebne:

  • adres mailowy
  •  
  • imię i nazwisko dziecka
  •  
  • pesel

Oferta na linku intuicyjnie kieruje tym co trzeba robić.

       Z poważaniem,

  Rada Rodziców

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024