NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2019 FACEBOOK Szkoła na 102 Przejdź na zawodowstwo Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy

Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina

„Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina”  w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 12.2 Kształcenie ogólne Nr projektu: RPLU.12.02.00-06-0205/16

Rozpoczynamy nabór na zajęcia

w ramach projektu
„Szkoły na sto dwa”

Każdy uczestnik może skorzystać z kilku form wsparcia.

Osoby zainteresowane wpisują się na listy u nauczycieli prowadzących

Deklaracje uczestnictwa do pobrania w bibliotece-MCI
u p. Bożeny Powała-Niedźwieckiej
 

Program jest skierowany do uczniów
XII Liceum Ogólnokształcącego

Technikum Przemysłu Spożywczego

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 10/Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia

Więcej informacji o projekcie na stronach UM Lublin

Poniżej wykaz planowanych zajęć w naszym Zespole Szkół

 

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: