NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2019 FACEBOOK Szkoła na 102 Przejdź na zawodowstwo Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy

Szkolny Konkurs Fotograficzny “Nowoczesny Lublin”

Szkolny Konkurs Fotograficzny

“Nowoczesny Lublin”

Organizatorzy: prof. Anna Bednarz, prof. Małgorzata Wawrzycka i klasa 1 dt

Konkurs skierowany do uczniów naszej szkoły

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie wrażliwości wizualnej i aktywności twórczej uczniów szkoły;
 2. Propagowanie nowoczesnego wizerunku miasta;

Realizacja zadania:

 1. Wykonanie fotografii zgodnej z tematem “Nowoczesny Lublin”;
 2. Dozwolona obróbka komputerowa;

Warunki konkursu:

 1. Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż 2 prace wcześniej niepublikowane i nie zgłoszone do innych konkursów;
 2. Praca musi być wykonana przez jednego autora;
 3. Prace zbiorowe nie będę zakwalifikowane do konkursu;
 4. Format nie mniejszy niż A5;
 5. Fotografie należy dostarczyć do organizatora w wersji elektronicznej i wydrukowanej;
 6. Prace należy czytelnie opisać: imię i nazwisko, wiek autora, klasa, telefon, adres e- mail oraz tytuł;
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania prac na stronie internetowej szkoły;
 8. Uczestnik może zgłosić pracę w dwóch kategoriach konkursu: “Zdjęcie wykonane telefonem” lub “Zdjęcie wykonane aparatem” (do 2 prac w każdej kategorii)

Prace należy dostarczyć do organizatorów konkursu (Anna Bednarz, Małgorzata Wawrzycka), a opisaną wersję elektroniczną na adres: konkursnowoczesnylublin@zschips.lublin.eu  do dnia 15 grudnia 2017 r

 • Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów w zakresie niezbędnym do prowadzenia konkursu.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18.12.2017. Przewidujemy atrakcyjne nagrody.

 

 

 

Przygotował(a) informację: