NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2019 FACEBOOK Szkoła na 102 Przejdź na zawodowstwo Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy

Szkolny Konkurs Fotograficzny

Szkolny Konkurs Fotograficzny - regulamin

Temat konkursu:

Listopad miesiącem Pamięci Narodowej

Organizatorzy:

Nauczyciele przedmiotów fizycznych i informatycznych:

Uczestnicy:

Konkurs skierowany do uczniów naszej szkoły (Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie wrażliwości wizualnej i aktywności twórczej uczniów szkoły;
 2. Propagowanie postaw patriotycznych;

Realizacja zadania:

 1. Wykonanie fotografii zgodnej z tematem “ Listopad miesiącem Pamięci Narodowej”;
 2. Dozwolona obróbka komputerowa;

Warunki konkursu:

 1. Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż 2 prace wcześniej niepublikowane i nie zgłoszone do innych konkursów;
 2. Praca musi być wykonana przez jednego autora samodzielnie;
 3. Prace zbiorowe nie będę zakwalifikowane do konkursu;
 4. Obowiązuje format elektroniczny
 5. Fotografie należy dostarczyć do organizatora w wersji elektronicznej oraz wypełnić stosowne oświadczenie.
 6. Prace (dostarczone pliki) należy czytelnie opisać: imię i nazwisko, klasa, oraz tytuł;
 7. Wraz z pracą (zdjęciem) należy złożyć stosowne oświadczenie załączone do niniejszego regulaminu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania prac na stronie internetowej szkoły;

Prace należy dostarczyć do organizatorów konkursu (Krzysztof Olszewski – sala 315, Tomasz Mąkosa – sala 313), wraz z załączonym oświadczeniem do dnia 20 grudnia 2018r.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w styczniu 2019

 • Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów w zakresie niezbędnym do prowadzenia konkursu.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 14.01.2019. Przewidujemy dyplomy, oceny celujące za udział oraz dla autorów najlepszych prac skromne nagrody rzeczowe.

Zapraszamy do udziału!!!

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: