NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2019 FACEBOOK Szkoła na 102 Przejdź na zawodowstwo Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy

STYPENDIA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

SZANOWNI PAŃSTWO,

 W dniu 2 WRZEŚNIA 2019 r. rozpocznie się
nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach dwóch programów
stypendialnych realizowanych przez Województwo Lubelskie.

 PROGRAM „LUBELSKIE WSPIERA UZDOLNIONYCH 2019-2020” skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, KTÓRZY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 SĄ UCZNIAMI
KLAS VII LUB VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH LUB UCZNIAMI LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH.

 PROGRAM „LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW 2019-2021”skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych,
KTÓRZY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 SĄ UCZNIAMI SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – SZKÓŁ BRANŻOWYCH, TECHNIKÓW I SZKÓŁ
POLICEALNYCH (poza szkołami dla dorosłych).
W bieżącym naborze, o stypendium mogą się ubiegać również uczniowie, którzy dopiero rozpoczynają naukę w szkole zawodowej i  osiągali wysokie wyniki w zakresie przedmiotów ogólnych tj. przedmiotów przyrodniczych, przedmiotów informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości na poprzednim etapie edukacyjnym.

 Ww. programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Lubelskiego, realizowane są przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

 Stypendia przyznawane będą na okres od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r., w kwocie 400 zł miesięcznie - najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. W ramach każdego z dwóch programów w roku szkolnym 2019-2020, zostanie przyznanych po 500 stypendiów.

 Szczegółowe informacje dotyczące programów: regulaminy i wymagane dokumenty, znajdują się na stronie internetowej http://www.lubelskie.pl  oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4 piętro V, pok. 512, 513, 537, 538, tel. (81) 44 16 716, (81) 44 16 713, (81) 47 81 459, 81 47 81 410 oraz 81 44 16 709.

 Wnioski pobrane ze strony internetowej www.lubelskie.pl [2] z zakładki „Stypendia” lub dostępne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, w Departamencie Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego należy złożyć w wersji papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego, który jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, w terminie OD 2 DO 20 WRZEŚNIA 2019 R.

 

 

 

Przygotował(a) informację: