NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

2021/2022

STYPENDIA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

STYPENDIA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
W dniach 1 – 22 września 2021 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach dwóch programów stypendialnych realizowanych przez Województwo Lubelskie.

Słowo na rozpoczęcie roku szkolnego

Słowo na rozpoczęcie roku szkolnego
Rozpoczyna się kolejny rok szkolny. To czas wyzwań, zdobywania wiedzy i umiejętności, rozwijania pasji i talentów, zawierania przyjaźni i kształtowania własnej osobowości

Strony

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024