NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2020 FACEBOOK Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy OFERTA EDUKACYJNA 2020

Rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy" - tylko dla zawodu Technik Optyk:

3 grudnia 2019 r - złożenie formularzy zgłoszeniowych i zgody rodziców (do koordynatora projektu - Pani Agnieszki Wiśniewskiej)

4 grudnia 2019 r. 13:00 - test z języka anielskiego (sala 137)

4 grudnia 2019 r. 14:00 - rozmowa kwalifikacyjna (sala 137)

 

 

 

Przygotował(a) informację: 
    Plakat z ofertą rekrutacyjną ZSCHiPS na rok szkolny 2020-2021